Kurumsal kimlik logo çalışmasından başlayarak kurumsal tüm evrakların oluşturulmasına uzanan tiziz yürütülmesi gereken geniş ve kapsamlı bir çalışmadır. Kurumsal firma olmanın birinci derece önem arz eden hizmeti olan bu iş, yüksek hedefleri olan tüm şirketlerin profesyonel ajanslarla oluşturması gereken özenli bir süreçtir. Basit bir firma ile çalışmak birbirinin kopyası olan özensiz bir sonuç doğurabilir.

Bu tarz çalışmalar ile firmanızın gerçek kurumsal tarafını asla yansıtamazsınız. Kurumsal kimlik oluşturma süreci Webtegre Yazılımda önemli bir proje gibi ele alınır ve katalog, broşür, yazışma evrakları gibi kurumsal unsurlar kendi hiyerarşisi içerisindeki bir sırayla, yaratıcı çalışmalar sonucunda da ortaya konur.

  • Sektör Analizi ve Psikolojik Olarak Araştırmaları Yapıyoruz
  • Firmanızın analizini yapıyor ve hedeflerini inceliyoruz
  • Tasarımı yapılacak mecraların ve materyallerin belirliyoruz
  • Kurumsal kimlik sunumunu yapıyor ve onay sürecini bekliyoruz
  • Tüm materyallerin farklı platformlarda teslimini yaparak gerçekleştiriyoruz.